Πολιτική Επιστροφών και Ακύρωσης Παραγγελιών

Ακύρωση Παραγγελίας

Το https://admatehellas.gr/ διαθέτει μηχανισμό για την ακύρωση μιας παραγγελίας (ολικά ή μερικά) που έχει ήδη καταχωρηθεί. Για οποιαδήποτε ακύρωση μιας παραγγελίας (ολικά ή μερικά) θα πρέπει να μας ενημερώσετε έγκαιρα στο τηλέφωνο 2104204138 ή να στείλετε e-mail στο info@admatehellas.gr ή fax στο 2104204139.

Πολιτική Επιστροφών

Η πολιτική επιστροφών της εταιρίας διαχωρίζεται στις εξής κατηγορίες:

1) Επιστροφή & Αντικατάσταση λόγω ελαττώματος του προϊόντος:

Στην περίπτωση που παραλάβατε το προϊόν της παραγγελίας σας και έχετε διαπιστώσει κάποιο ελάττωμα, επικοινωνείτε με την εταιρείας μας και κατόπιν συνεννόησης προβαίνετε στην επιστροφή του προϊόντος στην αρχική του συσκευασία, με courier ή μεταφορική εταιρία που θα σας υποδείξουμε και δικά μας έξοδα αποστολής. Το προϊόν ελέγχεται ως προς το ελάττωμα που έχετε αναφέρει και εφόσον αυτό επιβεβαιωθεί, γίνεται αντικατάσταση με ίδιο ή αλλαγή με άλλο προϊόν ίσης ή μεγαλύτερης αξίας. Εάν το ελάττωμα είναι επουσιώδες εκ του νόμου δεν παρέχεται το δικαίωμα επιστροφής του.

2) Επιστροφή & Αντικατάσταση λόγω λάθους επιλογής προϊόντος:

Έχετε τη δυνατότητα να ζητήσετε την επιστροφή του προϊόντος που προμηθευτήκατε και την αντικατάστασή του με κάποιο άλλο προϊόν ίσης ή μεγαλύτερης αξίας. Σε αυτή την περίπτωση, επικοινωνείτε με το κατάστημα και κατόπιν συνεννόησης προβαίνετε στην επιστροφή του προϊόντος με οποιαδήποτε courier ή μεταφορική εταιρία επιθυμείτε και δικά σας έξοδα αποστολής. Απαραίτητη προϋπόθεση η αρχική συσκευασία να είναι άθικτη, το προϊόν σε άριστη κατάσταση και η επιστροφή να γίνει μέσα σε 14 ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής.
Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα άρνησης οποιασδήποτε επιστροφής δεν πληροί τα προαναφερθέντα.

Για να γίνει δεκτή η επιστροφή, θα πρέπει το προϊόν να συνοδεύεται από την

Ισχύον δίκαιο- εξωδικαστική επίλυση διαφορών

1. Οι παρόντες γενικοί όροι και προϋποθέσεις διέπονται από το ελληνικό δίκαιο.
2. Για οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ μας, αρμόδια για την επίλυσή της είναι τα καθ’ ύλην αρμόδια Δικαστήρια Πειραιά.